Aká bude vaša ročenka 2018/19?

Aká bude ročenka vašej školy v tomto školskom roku?

To záleží len na vás. Vytvorte si ročenku o vás o vašom živote v škole.

Ak sa chcete inšpirovať, ako si tvora ročenku iné školy, pozrite si nasledujúce video: