Vyberte vhodné fonty do vašej ročenky

Font je veľmi mocný dizajnový prvok ročenky, ktorý ju môže zdokonaliť alebo úplne zničiť. Vhodne vybratý font vie vyjadriť emóciu a prebudiť v čitateľovi určitý pocit, podobne ako to vedia aj farby.

Podľa toho či idete písať nejaký nadpis, bočný komentár v ročenke alebo hlavný text na strane, sa vyberá aj vhodný font. Nadpisy by mali byť veľké, výrazné a ozdobné, ale nie príliš, lebo musia byť najmä čitateľné. Naopak, hlavný text na stránke by mal byť napísaný jednoduchším fontom aby nebol text príliš dlhý, písmenká sa neprekrývali a text sa dobre a ľahko čítal. Určite si nevyberajte na každú stránku iný font. Treba si dopredu dobre premyslieť aký použijete v nadpisoch, podnadpisoch, textoch, aby sa fonty nielen dobre čítali a hodili sa k téme ročenky, ale sa hodili aj k sebe, lebo budú použité v celej ročenke. Tak isto si treba premyslieť aj ich veľkosť. Nadpisy môžu byť rôznych veľkostí, pretože majú byť výrazné. Hlavný text je ideálny keď je vo veľkosti medzi 10 až 12, podľa toho či použijete bezserifový alebo serifový font.

Ak budete písať do ročenky aj nejaké citáty, postrehy či komentáre pod fotografie, tie by mali byť napísane trošku menším písmom ako hlavné texty, ale nie príliš malým, aby boli viditeľné a čitateľné. Fonty pritom delíme nasledovne:

 

Bezserifové fonty

Hovorí sa im tiež grotesky - sú také, ktoré sú čitateľnejšie, jemnejšie a vyzerajú ako keby modernejšie.

Serifové fonty

Hovorí sa im tak preto, pretože majú "serify". Určite poznáte font Times New Roman, viete si ho teraz predstaviť? Tak to je presne on, serifový font. Serify sú vlastne doťahy, alebo ozdoby na konci písmena (ako môžete vidieť na obrázku), podľa ktorých serifové fonty ľahko rozoznáte. Serifové fonty sú tie ako keby klasickejšie, pôsobia staromódnejšie, ale lepšie sa čítajú ako bezserifové, hlavne keď je text dlhší (preto sa používajú napríklad v románoch).

Skripty

Sú to ozdobné písané písma, ktoré vyzerajú omnoho komplikovanejšie ako iné a nehodia veľmi do dlhého textu, ale skôr iba ako nadpisy.

Dekoratívne fonty

Tie sú na tom podobne ako skripty - využívajú sa iba ako nadpisy, lebo síce veľmi efektne vyzerajú, ale ťažšie sa čítajú.

 

Čo sa týka hlavného textu na stránke či dvojstránke, ako sme už spomínali, je dôležité si predstaviť, ako by bolo najlepšie text rozmiestniť vzhľadom k obrázkom.