Začíname - niekoľko pojmov na úvod II.

Teraz keď už poznáte rozdiel v grafike, môžme prejsť na farby. Farby sa tiež delia podľa toho, čo chcete a budete robiť. Iné farebné modely sa používajú v počítači keď niečo kreslíte, a iné keď chcete niečo vytlačiť napríklad na papier. Základné a najpoužívanejšie sú 2 modely: RGB a CMYK. Ich názov je vlastne skratka začiatočných písmen tých farieb, ktoré používajú. RGB teda využíva 3 farby Red - červenú, Green - zelenú a Blue - modrú. Znamená to, že keď sa tieto 3 farby skombinujú, vytvoria spolu paletu rôznych odtieňov, ktoré sú jasné a sýte. Avšak pre tlač nevhodné, lebo tento model zobrazuje pekné farby iba v monitore či televíznej obrazovke.

CMYK sa skladá zo 4 farieb: Cyan - azúrová, Magenta - purpurová, Yellow - žltá a blacK - čierna. Zmiešaním týchto farieb dostanete odtiene ktoré síce nie sú také jasné a sýte, ale skôr vyzerajú ako keby "špinavo", no sú omnoho reálnejšie.
Tento farebný model sa používa vtedy, keď chete niečo vytlačiť, čiže je ideálny aj pri tvorbe ročenky. Ak teda budete vymýšľať a kresliť obrázky či upravovať fotografie, určite pracujte s CMYK farebným modelom, v ktorom ich uložíte aby ste potom neboli sklamaní ako vyzerajú v skutočnosti po ich vytlačení.

Existuje aj Pantone farebný model, ktorý mieša a kombinuje CMYK-ové farby až vytvorí vzorkovníky farieb. Ak chcete, aby napr. modrý rámik ktorý ste vytvorili mal presne tú modrú farbu aj po vytlačení ako ju vidíte na monitore, tak zo vzorkovníka Pantone si vyberiete takú modrú ktorú chcete, a vytlačená modrá bude totožná s modrou na monitore.