Layout jednotlivých stránok ročenky

Keď už máte fonty vybraté, je na čase si vytvoriť osnovu jednotlivých tém ktoré by ste chceli, aby v ročenke nechýbali, a taktiež si premyslieť a navrhnúť layout jednotlivých stránok (teda usporiadať čo bude na ktorej strane a kde presne umiestnené). Vytvorte si najskôr spomínanú osnovu toho, čo všetko by mala vaša ročenka obsahovať.

Na začiatok si určite približný počet stránok, ktoré budete potrebovať. Vychádzajte z počtu tried, krúžkov a aktivít počas školského roka, ktoré chcete mať v ročenke. Keby sme si ročenku rozdelili, dalo by sa povedať, že sa skladá z 3 hlavných častí. Prvé strany vždy patria obsahu, potom nasleduje úvod väčšinou v podobe príhovoru riaditeľky či riaditeľa školy. Ďalšie strany zvyknú byť venované histórii školy, je na vás či tieto stránky budú obsahovať iba textový obsah, alebo získate aj nejaké zaujímavé fotografické zábery napr. budovy školy, akcií a podobne. Chcete mať v ročenke na pamiatku fotografie priestorov školy, učební či telocvične? Tak ich tam pokojne pridajte, jedna dvojstránka bude úplne postačovať a vy si o pár rokov pri prelistovaní vašej ročenky budete môcť zaspomínať na vašu triedu, chodby kde ste sa so spolužiakmi naháňali, či telocvičňu kde ste si v šantiacej nálade s ostatnými zlomili ruku.

Po takejto nazvime ju "úvodnej" prvej časti, ktorú by mala obsahovať každá ročenka, prichádza druhá a teda hlavná obsahová časť ročenky, ktorá sa venuje žiakom a triedam. Určite treba začať túto časť vedením školy a jej zamestnancami. Zväčša sa podarí rozmiestniť portrétne fotografie zamestnancov na jednu dvojstranu. Ďalej môžete pokračovať už samotnými triedami. Väčšinou pripadajú na každú triedu 4 strany ročenky, to znamená, že jedna dvojstrana obsahuje portrétne fotografie triedy (žiaci a triedny učiteľ), a ďalšia dvojstrana sa venuje životu triedy, jej aktivitám, spomienkam... Tento počet strán však nie je vôbec pevný, ak niektorá škola alebo trieda chce, aby jej bolo venované viac priestoru pretože majú aj dostatok materiálov, samozrejme sa to dá, treba však zakaždým rozvrhnúť pre triedu strany a spočítať ich tak, aby na triedu vychádzal vždy párny počet strán.

 

Kompletná ročenka by mala mať pritom taký počet strán, aby bol počet násobkom čísla 4. Je to tak preto, pretože jednotlivé stránky ročenky sú vytvorené tlačou štyroch strán (2 vpredu a 2 vzadu) na jeden list papiera a potom sa tento list zloží na polovicu. Na obrázku môžete vidieť, že každá stránka je pripojená k ďalším 3 stranám. Kvôli spôsobu vytvárania ročenky nemôžete mať náhodný počet stránok. Musí to byť práve násobok 4.