Nebojte sa farieb

Farby sú ďalšou významnou časťou tvorby ročenky. Podľa toho, akú emóciu chcete u jej čitateľa vyvolať sa vyberajú aj farby použité v ročenke.

Základne teda môžeme rozdeliť farby na studené a teplé. Teplé farby ako sú červená, oranžová a žltá vyvolávajú akciu a príjemné, šťastné a veselé emócie. Studené farby ako modrá, fialová a zelená navodzujú pocit dôvery, autority a inteligencie.

 

Farby delíme na tri hlavné skupiny:

  1. primárne - to sú červená, modrá a žltá. Tieto 3 sú základnými farbami, pretože ich kombináciou dokážeme vytvoriť všetky ostatné farby.
  2. sekundárne - vznikajú kombináciou dvoch primárnych farieb, patria sem oranžová (žltá + červená), zelená (žltá + modrá) a fialová (červená + modrá).
  3. terciárne farby - sú tvorené zmiešaním jednej primárnej a jednej sekundárnej farby.

Ako farby správne kombinovať si povieme v nasledujúcich riadkoch. Existuje 6 základných typov farebných schém – monochromatická, analogická, doplnková, rozdelená doplnková, triadická a tetradická.